Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 19 2013

imanengineer
Play fullscreen
Reposted bynotthesamerozdwojonajoyfull975igotfood

November 28 2013

imanengineer
7797 f5a3
Sponsored post
soup-sponsored

November 26 2013

imanengineer

" Więzi, które nas łączą są czasami nie do wytłumaczenia. Łączą nas nawet po tym, gdy wydaje się, że powinny się już zerwać. Niektóre więzi opierają się odległości, czasowi, logice. Ponieważ niektóre więzi są po prostu sobie przeznaczone. "
— Chirurdzy

November 25 2013

imanengineer

November 24 2013

imanengineer
0349 456d 500
Reposted fromdys dys
imanengineer
1052 2212
Reposted fromTLC2 TLC2

November 23 2013

imanengineer
2985 bc02
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vianotthesame notthesame
imanengineer

November 21 2013

imanengineer

November 16 2013

imanengineer

November 11 2013

3502 50f8

November 09 2013

imanengineer
imanengineer
imanengineer
8914 069b
Reposted fromdisapproval disapproval
imanengineer
Tylko my, nasze mieszkanie, seks i film, gadka, szamanie.
Pójść znów pić, wracać na chatę, seks i film, gadka, szamanie.
Reposted fromzachlystujsie zachlystujsie vianotthesame notthesame
imanengineer
3160 ca35

November 03 2013

imanengineer
7864 9b95 500
Reposted fromwojta wojta vianotthesame notthesame
imanengineer
coraz mniej ludzi potrafi kochać, małżeństwa rozpadają się po miesiącu kryzysu, ludzie nie walczą o siebie, bo łatwiej się rozstać , społeczeństwa stają się coraz bardziej egoistyczne i znieczulone... dziś liczy się już tylko kasa, luksus, wygoda, zabawa... dzieci traktuje się jak zabawki albo pasożyty, przerażające co dzieje się z ludżmi - coraz mniej uczuć, ciepła, coraz więcej wyrachowania, perfidii, ten świat upada...
Reposted fromamanecer amanecer vianotthesame notthesame

November 01 2013

imanengineer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...